Kruszywa

Materiał jakim są kruszywa możemy pozyskiwać całkowicie naturalnie i wtedy mamy do czynienia z kruszywami żwirowymi, które charakteryzują się zaokrąglonymi kształtami, bo przez bardzo długi czas szlifowała je woda. Zresztą miejscem ich wydobycia najczęściej są dna i brzegi rzek, jezior czy mórz, a także możemy je mieć z miejsc, gdzie kiedyś były lub przeszły lodowce czyli polodowcowe. Zupełnie inny wygląd mają kruszywa, które uzyskujemy, ale dzięki zastosowaniu mechanicznych środków czyli kruszymy bądź łamiemy skały, dlatego też nazywamy je łamanymi. Jednak jedne i drugie z ogromnym powodzeniem są wykorzystywane w budownictwie, co sprawia, że ich zasobność dość szybko maleje, ale jak na razie jeszcze w naszym kraju są miejsca, z których z powodzeniem się je pozyskuje, a niektóre są niezwykle cenione ze względu na właściwości, jakie posiadają. Jednak szukane są tez inne sposoby ich uzyskania na wypadek wyczerpania naturalnych ich zasobów, dlatego coraz powszechniejsze, chociaż nadal za mało są kruszywa z recyklingu. Nie mogą one wprawdzie być wykorzystywane do wszystkich etapów np. przy budowie dróg, bo nie mają wymaganych cech, ale na niektóre z nich nadają się idealnie, więc jest to także oszczędność i nie tylko zasobów naturalnych, które na ten cel musiałyby zostać użyte. Istotne przy ich używaniu są ich właściwości takie, jak wielkość i grubość ziaren, którą określają odpowiednie przepisy prawne, które ściśle związane są z tymi, które dotyczą rodzaju, wielkości i pochodzenia materiału – kruszywa, które może zostać użyte na budowę dróg lub do betonów. Mamy więc kruszywa drobne, grube, wypełniające oraz mieszane i takie, których uziarnienie uwzględnia i jedne i drugie czyli od najmniejszych ziaren do takich, które nie przekraczają ok.63mm wielkości oczywiście w naszym kraju. Niektóre z nich mogą dzięki swojemu pochodzeniu służyć do wyrobu betonów, których zadaniem jest osłona przed promieniowaniem, ale muszą te kruszywa mieć dużą gęstość i mają ją takie skały, jak getyt, limonit, baryt, hematyt i magnetyt. Wtedy z kruszyw z tych właśnie skał robiony czy produkowany jest beton osłonowy, który ma takie właściwości i jest on bardzo cenny, bo osłona przed promieniowaniem jest człowiekowi bardzo potrzebna, a raczej niezbędna. Nie oznacza to, że te kruszywa, które pochodzą ze skał, które takiej gęstości czy wytrzymałości nie mają są nieprzydatne, bo także się je stosuje tylko do innych celów, gdzie wytrzymałość na naciski, niska nasiąkliwość czy odporność na ścieranie nie jest jednym z najważniejszych czynników itd.