Ekrany akustyczne to doskonała ochrona przed hałasem

ekrany akustyczneEkrany akustyczne lub czasem tez nazywane dźwiękochłonnymi stanowią sztuczną przeszkodę dla hałasu, który powstaje w odgrodzonej przestrzeni. Choć hałas to ujecie bardzo nieścisłe, w punktu widzenia fizyki należy rozumieć go jako dźwięk o bardzo dużym natężeniu. Również inne nauki zainteresowały się nim. O wpływie hałasu na zdrowie powstała nie jedna książka naukowo-medyczna.  Nie ulega wątpliwości, że długotrwały kontakt z nim jest nie tylko męczący i uciążliwy ale i niekorzystny dla zdrowia.

Długotrwałe przebywanie w huku może skutkować utratą słuchu. Taki proces chyba dla wszystkich jest oczywisty. Odpowiednia higiena pracy i nie przeciążanie słuchu poza nią, mogą zapobiegać na przyszłość schorzeniom takim jak niedosłyszenie i głuchota. Innym urazem jakiego nabawić się  można poprzez narażenie na niekorzystne dzięki są wszelkiego rodzaju choroby psychiczne takie jak depresja czy nerwica. Nie powinno to dziwić, ponieważ organizm człowieka jest tak zbudowany, że potrafi się regenerować, także dla dobrego samopoczucia czyli poniekąd zdrowia psychicznego potrzebny jest raz na jakiś czas kontakt z ciszą oraz zapewnienie odpowiedniej dawki spokoju, jeśli jednak ktoś zbyt długi czas eksploatuje swój organizm, nie dostarczając sobie odpowiedniej dawki odpoczynku, skutki takiego zachowania mogą być nieodwracalne. Ekrany akustyczne, które powszechnie spotkać można przy drogach mają na celu ograniczać przedostawanie się hałasu z dróg szybkiego ruchu do pobliskiej drodze strefie zamieszkania przez ludzi. W miejscach gdzie przydrożne domostwa nie występują ekrany te służą do ochrony ekosystemów łąk i lasów. Dla zwierząt i roślin hałas również nie jest korzystnym czynnikiem. Zwierzęta poddane działaniu fal dźwiękowych o dużym natężeniu reagują również niekorzystnie. Po pierwsze częściej chorują, ich młode są znacznie słabsze niż w stadach w których miejsca bytu nie są przecinane szlakami komunikacyjnymi. Populacje zwierząt leśnych narażone na czynnik stresogenny jakim jest hałas mają także problem z rozmnażaniem się. Oczywiście z powodu instynktu zwierzęcego poszczególne stada i populacje zmieniają miejsce bytu. Co również jest często dla nich niekorzystne. Ekrany akustyczne mają niestety tylko ograniczone działanie.

Hałas to bez wątpienia nie korzystny czynnik, powinniśmy unikać go za wszelką cenę. Jednak w przypadkach kiedy nie jesteśmy w stanie tego uczynić należy zrobić wszystko aby jego wpływ na zdrowie był jak najmniejszy. W tym celu pomocne są na pewno ekrany akustyczne.